Bostadsansökan

 

Tack för att du söker bostad hos oss! Bostadsansökan gäller lägenheter i Mariehamn. För att ansöka om bostad måste den sökande vara myndig.

För att behålla sin plats i bostadskön måste man meddela sitt intresse kvartalvis per mail på [email protected] eller per telefon på tel. 018-29 736. Om önskat objekt blir ledigt kontaktas sökanden per telefon.

Vi tar ut två månadshyror i deposition. Vi beaktar endast ansökningar där kreditupplysning medges.

* Obligatoriska uppgifter!