Viktig information

Ladda Ned PDF

Inflyttning

Välkommen hem!

Som ny hyresgäst har du rätt att få bostaden i din besittning när hyresförhållandet börjar. Om begynnelsedagen infaller under ett veckoslut eller en helgdag börjar besittningsrätten följande vardag.

Skyldigheten att betala hyra träder i kraft då hyrestiden börjar enligt hyresavtalet.

Nycklar till lägenheten hämtas tidigast inflyttningsdagen kl. 09.00 på Alandia Fastigheters kontor, vid nyckelkvittens skall även hyresdepositionen motsvarande två månadshyror vara ställd.

Vi rekommenderar Er att teckna en hemförsäkring.

Hyresbetalning

Hyran skall betalas senast den tredje i månaden, om detta infaller på en helgdag gäller nästkommande vardag som förfallodatum. Betalningsinformation finns på hyresavier som skickas till hyresgästen månatligen. Hyresavier går även att få som e-faktura, ansökan om detta gör du smidigt via din bank.

Nycklar

Hyresgästen får kvittera ut 3 st lägenhetsnycklar då hyresförhållandet börjar, i enlighet med hyresvärdens direktiv. Nycklarna är personliga, hyresgästen är ansvarig för dessa och de måste bevaras noggrant.

Att låta göra kopior av nycklarna är förbjudet.

Hyresgäst som har förlorat sin nyckel är ersättningsskyldig för de kostnader som detta medför. Om nyckel tappats bort eller på annat sätt försvunnit ansvarar även hyresgästen för eventuella övriga uppkomna skador samt står för att bekosta dem. Om nyckel försvinner måste hyresvärden omedelbart informeras.

Hyresgästen är skyldig att avhämta och återlämna nycklarna på det sätt som hyresvärden anger.

Hyresgästen får inte installera andra säkerhetslås än vad som redan finns i bostaden.

 

Utlåsning

Vid utlåsning kontaktas fastighetsskötaren under kontorstid (vardagar 08.00-16.00), övriga tider kontaktas Alandia Security på telefon +358 18 17 593. För upplåsning av dörrar uppbärs en avgift enligt gällande prislista, vilket betalas av hyresgästen. Hyresgäst skall vid tillfället kunna legitimera sig.

Lägenheternas skötsel

Enligt hyreslagen är det er skyldighet att återlämna lägenheten i det skick den var vid inflyttning bortsett från normalt slitage.

Eventuella reparationer som inte kan hänföras till normalt slitage bekostas av hyresgästen efter utflyttning. Tänk därför på följande:

Använd sänggavel eller placera säng/sängar en bit från väggen för att undvika skador på  väggarna. Samma sak gäller för soffor och andra möbler.

Tavlor och dylikt skall fästas med krokar avsedda för gips- och betongväggar.

Gör aldrig hål i väggarna i badrummet. Dessa väggar har ett tätskikt för att hindra fukt att tränga in i väggarna. Gör man hål i tätskiktet kan fukten tränga in och orsaka skador.

Gör inte hål i kakelplattor i köket.

Sätt möbeltassar av filt under möblerna som skydd för att undvika repor på golven.

Rengör kyl och frys regelbundet. Frosta av frysen. Tänk på att ha ett kärl under frysen vid avfrostning så att inte vattnet rinner ut på golvet.

Rengör köksfläkten regelbundet.

Använd inte doftbehållare i wc-stolen då dessa kan orsaka stopp om de råkar spolas ner. Spola ej ner annat än toalettpapper.

Golvbrunnen i badrummet skall rengöras regelbundet.

Det är inte tillåtet att fästa eller klistra skyltar på entré- och innerdörrar eller annan inredning.

Parabolantenner får inte monteras upp på fasad eller balkong utan hyresvärdens godkännande.

Fel och brister i lägenheterna

Hyresgästen erhåller besiktningsprotokoll vid inflyttning. Ett exemplar av detta skickas till hyresvärden och ett behåller hyresgästen. Ett icke inlämnat besiktningsprotokoll räknas som ett godkänt protokoll.

Under hyrestiden anmäls fel i lägenheten till fastighetsskötaren som ser till att felen åtgärdas. I samband med utflyttning görs en besiktning av lägenheten. Skulle du själv vid inflyttning upptäcka några fel eller brister skall hyresvärden kontaktas omgående. Hyresvärden i sin tur kontaktar fastighetsskötare eller utomstående hjälp om sådan behövs.

Hyresgästen får inte själv utföra reparationer eller renoveringar utan hyresvärdens medgivande.

Husdjur

Husdjur är välkomna i våra bostäder, har man husdjur skall detta meddelas till hyresvärden. Notera gärna följande om du som hyresgäst hos oss har ett eller flera husdjur:

Katter bör förses med halsband och upplysning om ägare. Kattsand får inte spolas ner i toaletterna.

Lämna inte hund / hundar hemma ensam inomhus om den skäller då du är borta. Tänk på att hundskall stör grannarna. Husdjur får ej vara obevakade i trapphusen, andra hyresgäster i porten kan vara allergiker eller rädda för djur.

Att rasta husdjur i områden som är reserverade för barnens lek och i omedelbar närhet av dessa områden är förbjudet. Husdjuren skall hindras från att smutsa ner i fastigheten och dess omgivning. Den som rastar djuret skall samla upp sitt djurs fasta efterlämningar på gemensamma områden och lägga dem i en soptunna.

Husdjuren får inte oskäligt störa övriga hyresgäster genom att föra oväsen. Du som hyresgäst ansvarar även för att husdjuren inte åsamkar skada i lägenheten såsom exempelvis katter som klöser på tapeten.

Tvättstuga

För allas trivsel är det viktigt att du lämnar tvättstugan ren och snygg, helt enkelt som du själv vill att det ska se ut när du ska tvätta.

Regler för bokning och städning av respektive tvättstuga finns uppsatta på anslagstavla eller vägg och är avsedda att åtföljas av användarna.

Håll bokad tvättid så att även din granne kan börja tvätta i tid.

Rengör maskinerna och utrymmen noga efter avslutad tvätt. Glöm inte luddfilter och tvättmedelsfack.

Balkongen

Mattor får ej skakas eller piskas på balkongen med hänsyn till grannarna. Använd avsedd plats för att skaka mattorna där.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen.

Vädring och torkning av linne och kläder tillåts innanför och under balkongräckets höjd, enligt Mariehamns stads regler hos fasadsyningsnämnden.

Eventuell rökning ombeds ske utomhus en bit bort från husen då röken annars riskerar att tränga in genom ventiler och störa övriga hyresgäster.

Blomlådor skall av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongräcket.

Överträdelse av ordningsstadgar

Överträdelse av dessa ordningsstadgar kan leda till skadeersättningsskyldighet och/eller hävande av hyresavtalet.

Utflyttning

Hyresavtal skall alltid sägas upp skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad.

Om bostaden exempelvis sägs upp den 5:e mars upphör ansvaret för hyran för den uppsagda bostaden den 30:de april.

I samband med uppsägning av lägenheten skall representant från hyresvärden kunna göra en besiktning av lägenheten för att bedöma lägenhetens skick. Hyresgästen är skyldig att ersätta kostnader för skador utöver normalt slitage som uppkommit under hyrestiden.

Hyresgästen skall senast kl. 15.00 utflyttningsdagen vara klar med tömning och städning av lägenheten så att utflyttningsbesiktning kan genomföras.

Checklista för städning av lägenhet finns längre ner på denna sida under rubriken vid utflyttning. Vid anmärkningar på städningen har i första hand hyresgästen själv en (1) chans att åtgärda detta, om ombesiktning därefter inte godkänns anlitas städbolag där kostnaden sedan belastas hyresgästen.

Om hyresgäst har grovsopor som skall slängas får man själv föra dessa till återvinningen. Återvinningskort, så kallat Mise-kort, kan kvitteras ut från Alandia Fastigheters kontor på Ålandsvägen 31.

Nycklar återlämnas efter godkänd städbesiktning.

Depositionen återlämnas till hyresgästen då samtliga hyror och eventuella övriga kostnader är betalda.

Uppsägning av hushållsel görs både av hyresgästen och hyresvärden.

Journummer

+358 (0)20 52 52 112

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden är en kalendermånad, om lägenheten exempelvis sägs upp 5 mars gäller således kontraktet till den sista april. Uppsägning sker skriftligen genom blanketten nedan.
Ladda Ned PDF

Vid utflyttning

Vid en flytt är det säkert mycket mer än en sak att tänka på, vi har därför samlat några av de viktigaste punkterna i dokumentet nedan.
Ladda Ned PDF

Trivsel- och ordningsregler

I denna bilaga finner ni trivsel- och ordningsregler som gäller för alla våra fastigheter samt några tips och goda råd som vi tror underlättar samvaron och ökar trivseln för er som boende hos oss.
Ladda Ned PDF